Nytt i kartan

  • Nu är det möjligt att välja flera åtgärdstyper (“flerval”) i kartan till exempel visa miljögifts- och försurningsåtgärder samtidigt
  • Tydligare kommungränser i kartan
  • Vi har kompletterat med åtgärdsförslag och förslag på prioritering för cirka 500 efterbehandlingsobjekt i MIFO-klass 2. Vi ska komplettera med tillsynsansvarig på varje objekt så snart som möjligt.
  • Här finns manual för SÅV-kartan
Nytt i kartan