Kartan uppdaterad med nya funktioner och data

Vår karta har fått en liten uppdatering vad det gäller utseende och funktion, men även att vi har lagt till flera nya informationsmängder. Nya geodata som lagts till är:

  • Genomförda åtgärder från VISS
  • Statusklassningar från VISS
  • Värdefulla vatten från Länsstyrelsen
  • Topografiska webbkartan från Lantmäteriet

Dessa lager kan man tända och släcka via lagerlistan. Den topografiska webbkartan ligger bakom den grå bakgrundskartan som man behöver släcka för att se den mer innehållsrika och färgglada topografiska kartan.

Funktioner och knappar i kartan har till viss del fått nytt utseende. De största skillnaderna är hur man kommer åt attributtabellerna till geodatat samt att man nu kan lägga till flera kartskikt eller karttjänster, dels från Länsstyrelsernas bibliotek (som nu snabbt kompletteras efter hand), samt andra karttjänster (REST/WMS etc) från till exempel kommuner eller andra myndigheter. Se vår kartmanual för detaljerad beskrivning hur man går tillväga.

Kartan uppdaterad med nya funktioner och data